Kinderdagverblijf

VOOR DE KDV IS ER MOMENTEEL PLEK VOOR 1 KIND OP MAANDAG,DINSDAG,

WOENSDAG EN VRIJDAG.

WEES ER SNEL BIJ!!!

Kinderwereld bestaat uit 1 verticale groep voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar, met maximaal 9 kinderen per dag. Een verticale groep is een groep met kinderen van alle leeftijden. De kinderen worden dagelijks in een vaste groep opgevangen. Met de verticale groep leren de kinderen veel van elkaar.

Elk kind ontwikkeld zich in haar/ zijn eigen tempo, de leidsters spelen hierop in. Als de kinderen ouder worden krijgen zij een vast dagritme aangeboden. Zo wordt er op vaste tijden samen gedronken, gegeten, geslapen en worden op vaste dagen activiteiten ondernomen.
Het bieden van rust en veiligheid staat op deze groep centraal. Kinderen krijgen de ruimte en bescherming om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Ieder dag verzorgen wij warme maaltijden. De warme maaltijd wordt op een speciale manier bereid, zodat alle voedingsstoffen behouden blijven. De warme maaltijd wordt gezellig aan alle kinderen die gebruik maken van deze dienst gezamenlijk aangeboden. Aan een grote tafel, gezellig met z’n allen bij elkaar kunnen de kinderen hun buikjes rond eten. En vergeet niet: zien eten, doet eten! Het grote voordeel, thuis is er dan meer tijd over om met elkaar te beleven. Tijd om de dag met elkaar door te nemen, om te stoeien, te knuffelen en verhaaltjes te lezen

De leidsters zullen speelmateriaal en activiteiten aanbieden om de kinderen in hun spel te stimuleren en om nieuwe uitdagingen te laten ontdekken.
De KDV groep staat in het teken van ontdekken. De ruimte is ingedeeld om deze veilig te verkennen. Samen met andere kinderen worden kinderen gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Kinderen gaan ook een vast dagritme volgen, met vaste eet en slaapschema’s.
In deze groep is er een grote groei in de motoriek en taalvaardigheid. De leidsters zullen dan ook op deze gebieden activiteiten aanbieden

De ruimte op het kinderdagverblijf is ingedeeld in verschillende themahoeken, zo is er een bouwhoek, een keukentje etc. Er wordt gebruik gemaakt van speelgoed, passend bij de leeftijd van de kinderen waarbij de ontwikkeling wordt gestimuleerd en de fantasie wordt geprikkeld. De leidsters zullen de kinderen helpen en stimuleren bij het zelf en samenspelen maar daarnaast worden er tal van leuke activiteiten aangeboden. Wij sturen daarbij aan het einde van de dag, in verband met vermoeidheid van de kinderen, bewust aan op rustige activiteiten. Vaak vullen wij dat samen in met het spelen aan de tafel en/of voorlezen van boekjes.