Buitenschoolse Opvang

VOOR DE BSO IS ER MOMENTEEL PLEK VOOR 1 KIND. U KUNT ZICH PER DIRECT INSCHRIJVEN. 

 

De BSO heeft een eigen vaste dagritme. Zo wordt op vaste tijdstippen samen gegeten, gedronken en gespeeld. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Als de kinderen van school opgehaald zijn worden ze door een van de leidsters opgevangen. Indien alle kinderen en leidster(s) aanwezig zijn, wordt er broodmaaltijd gegeten, gedronken en over de dag gesproken. Daarna worden er activiteiten aangeboden of kunnen de kinderen ervoor kiezen om vrij te spelen.

Op dagen dat kinderen de hele dag (vakanties) of vanaf 12.00 uur onze BSO bezoeken worden er meerdere (buiten)activiteiten gedurende de dag aangeboden en nuttigen de kinderen onze warme maaltijd/broodmaaltijd. Er wordt 1 dag per week huiswerkklas aangeboden. Met de leerkrachten van elk kind wordt er gesproken of er een achterstand of moeite met bepaalde lessen zijn zodat we een duwtje in de rug kunnen geven. De groepsleidsters houden rekening met de verschillende leeftijden en interesses van het kind.

Voor de vakantieperiode wordt er een activiteitenplan opgesteld waaraan het kind deel kan nemen. De groepsleidsters stimuleren het kind zelfstandig te spelen en initiatieven te nemen.

Dit wordt gedaan door de keuzemogelijkheden te bieden aan het kind en te vragen naar de interesses. Aan de hand van deze informatie worden er activiteiten verzorgd die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind. De Bso groep bestaat uit maximaal 10 kinderen.