De Groepen

Kinderdagverblijf

Kinderwereld bestaat uit 1 verticale groep voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar, met maximaal 9 kinderen per dag. Een verticale groep is een groep met kinderen van alle leeftijden. De kinderen worden dagelijks in een vaste groep opgevangen. Met de verticale groep leren de kinderen veel van elkaar.
Elk kind ontwikkeld zich in haar/ zijn eigen tempo, de leidsters spelen hierop in. Als de kinderen ouder worden krijgen zij een vast dagritme aangeboden. Zo wordt er op vaste tijden samen gedronken, gegeten, geslapen en worden op vaste dagen activiteiten ondernomen.
Het bieden van rust en veiligheid staat op deze groep centraal. Kinderen krijgen de ruimte en bescherming om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.
De leidsters zullen speelmateriaal en activiteiten aanbieden om de kinderen in hun spel te stimuleren en om nieuwe uitdagingen te laten ontdekken.
De KDV groep staat in het teken van ontdekken. De ruimte is ingedeeld om deze veilig te verkennen. Samen met andere kinderen worden kinderen gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.
Kinderen gaan ook een vast dagritme volgen, met vaste eet en slaapschema’s.
In deze groep is er een grote groei in de motoriek en taalvaardigheid. De leidsters zullen dan ook op deze gebieden activiteiten aanbieden

De ruimte op het kinderdagverblijf is ingedeeld in verschillende themahoeken, zo is er een bouwhoek, een keukentje etc. Er wordt gebruik gemaakt van speelgoed, passend bij de leeftijd van de kinderen waarbij de ontwikkeling wordt gestimuleerd en de fantasie wordt geprikkeld. De leidsters zullen de kinderen helpen en stimuleren bij het zelf en samenspelen maar daarnaast worden er tal van leuke activiteiten aangeboden. Wij sturen daarbij aan het einde van de dag, in verband met vermoeidheid van de kinderen, bewust aan op rustige activiteiten. Vaak vullen wij dat samen in met het spelen aan de tafel en/of voorlezen van boekjes.

Buitenschoolse Opvang

De BSO heeft een eigen vaste dagritme. Zo wordt op vaste tijdstippen samen gegeten, gedronken en gespeeld. Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Als de kinderen van school opgehaald zijn worden ze door een van de leidsters opgevangen. Indien alle kinderen en leidster(s) aanwezig zijn, wordt er broodmaaltijd gegeten, gedronken en over de dag gesproken. Daarna worden er activiteiten aangeboden of kunnen de kinderen ervoor kiezen om vrij te spelen. Op dagen dat kinderen de hele dag (vakanties) of vanaf 12.00 uur onze BSO bezoeken worden er meerdere (buiten)activiteiten gedurende de dag aangeboden en nuttigen de kinderen onze warme maaltijd/broodmaaltijd. Er wordt 1 dag per week huiswerkklas aangeboden. Met de leerkrachten van elk kind wordt er gesproken of er een achterstand of moeite met bepaalde lessen zijn zodat we een duwtje in de rug kunnen geven. De groepsleidsters houden rekening met de verschillende leeftijden en interesses van het kind.

Voor de vakantieperiode wordt er een activiteitenplan opgesteld waaraan het kind deel kan nemen. De groepsleidsters stimuleren het kind zelfstandig te spelen en initiatieven te nemen.
Dit wordt gedaan door de keuzemogelijkheden te bieden aan het kind en te vragen naar de interesses. Aan de hand van deze informatie worden er activiteiten verzorgd die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind. De Bso groep bestaat uit maximaal 10 kinderen.

Activiteiten
Iedere dag verzorgen wij activiteiten, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen.
– Knutselen. We doen dit in kleine groepjes met de kinderen. Een globale
richtlijn is dat kinderen vanaf een leeftijd van 2 jaar mee knutselen o.a. voor de ontwikkeling van de fijne motoriek.
– Educatief spel. Spelenderwijs ontwikkeling van taal en spel
– Buiten spelen, is gezond voor de kinderen en draagt o.a. bij aan de grove motoriek.
– Georganiseerd aan tafel spelen met gerichte speelgoed.
– Muziek luisteren en maken, samen dansen, knippen, plakken enz.
Tijdens de vakanties diverse attracties bezoeken wat effect heeft op sociale vaardigheden.( alleen Bso kinderen)
-Koekjes bakken (alleen Bso kinderen)
– Huiswerkklas voor Bso kinderen (alleen op vrijdag)

In het begin is het voor de kinderen geen verplichting om mee te doen. Wij stimuleren dit echter wel, zeker voor de oudere kinderen. Voor de jongste kinderen worden korte, kleine activiteiten aangeboden.
Vanaf een leeftijd van 2,5 a 3 jaar verwachten wij dat de kinderen meedoen aan de activiteiten. Het kinderdagverblijf zal gaan werken met diverse programma’s wat aansluit op het programma’s wat ook op alle basisscholen in Rotterdam worden aangeboden. Uiteraard starten wij hier geleidelijk mee en wat wij hierbij verlangen van het kind is afhankelijk van de leeftijd en ook de specifieke kindkenmerken. Voor kleinere kinderen geldt vaak dat zij sneller wisselen van activiteit en iets anders kunnen gaan doen.
Oudere kinderen worden daarentegen gestimuleerd om de werkjes af te maken en mee te helpen met opruimen.
Veel activiteiten ondernemen wij met kleine groepjes. Vanaf 3-4 jaar worden er speciale activiteiten aangeboden ter voorbereiding op de basisschool.